Konferenca integrativne medicine Slovenije

posted in: Neuvrščeni | 0

Spoštovani,

V soboto 8.4.2017 smo gostovali na mednarodnem sejmu sodobne medicine Medical v Gornji Radgoni, kjer smo imeli konferenco integrativne medicine Slovenije ter okroglo mizo z naslovom Odnos – medicina – zdravilstvo – znanost, na kateri so sodelovali dr. Zmago Turk, dr. Elko Borko, mag. Petar Papuga dr. med., dr. Ivica Flis – Smaka, naj zdravnica leta 2017 po izboru bralcev revije Viva, dr. Sergej Fedorov, mag.dr.iur Nataša Samec – Berghaus, mag.sci. Martina Puc mag.farm., dr. Igor Jerman, prof. Vesna Periček – Krapež. Foto utrinke si lahko ogledate v galeriji, izsledki pa sledijo v kratkem.

Konferenca Združenja integrativne medicine Slovenije na mednarodnem sejmu Medical, Gornja Radgona

posted in: Neuvrščeni | 0

Združenje za integrativno medicino Slovenije bo 8.4.2017 na mednarodnem sejmu sodobne medicine Medical v Gornji Radgoni, organiziralo brezplačno javno konferenco z naslovom »Odnos medicina – zdravilstvo – znanost«. Po konferenci bo potekala okrogla miza za javnost in stroko, kjer bo obravnavana vedno aktualna tematika, in sicer znanstveni pristop v zdravilskih metodah. Na okrogli mizi bodo sogovorci na tvoren način skušali opredeliti razhajanja med konvencionalno medicino in ostalimi dopolnilnimi oblikami zdravljenja ter tudi pravne problematike v tej zvezi. Integrativna medicina ne zagovarja alternativnih oblik zdravljenja. Daje pa jim možnost, da se kot posebne discipline z argumenti in znanstvenimi dokazi, ki niso nujno medicinsko dokazani ter uspešnimi praksami povezujejo s konvencionalno medicino v smislu “in in” in ne “ali ali”. Medicina je vse kar zdravi. Kaj in kako zdravi, ter s kakšnimi metodami znanosti so metode dokazane, pa bomo lahko slišali na prihajajoči konferenci.

Udeleženci bodo na konferenci lahko slišali tudi zanimive strokovne predstavitve strokovnjakov iz področja nekonvencionalne medicine in prava.

Slišali boste lahko izčrpne in poučne povzetke s sledečimi vsebinami:

Mag. Petar Papuga, dr.med. – Zdravljenje primarnega glavobola z akupunkturo

Ivica Flis Smaka, dr.med.spec. – Integrativna medicina v očeh zdravnika

Prof. dr. Igor Jerman, Vesna Periček – Znanost kot vezni člen med medicino in zdravilstvom

Izr. prof. mag. dr. Nataša Samec Berghaus, univ. dipl. prav.”Medicina vs. zdravilstvo – neustreznost pravne terminologije v slovenskem prostoru in posledice”

 

Konferenca se prične ob 10:00 uri. Takoj za tem bo organizirana okrogla miza, kjer bo na tvoren in strokoven način tekel pogovor o razhajanjih med konvencionalno in nekonvencionalno medicino zlasti v sledi dokazov o delovanju. Sledil bo občni zbor Združenja za integrativno medicino Slovenije. Dogodek se bo zaključil predvidoma ob 13:00 uri.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse obiskovalce mednarodnega sejma Medical.  Zaradi omejenega števila sedišč, pa vas vseeno prosimo za potrditev udeležbe do 6.4.2017 preko elektronskega naslova: info@zims.si

 

Združenje za integrativno medicino Slovenije

Program 2. kongresa integrativne medicine Slovenije, sobota 16.4.2016

posted in: Neuvrščeni | 0

–        Kaj je meja med integrativno in z dokazi podprto medicino; prof.dr. Samo Kreft, mag.farm., Fakulteta za Farmacijo, Ljubljana

–        Tradicionalna indijska medicina, ajurveda – poskus interpretacij nekaj osnovnih pojmov za modernejše čase; dr. Biljana Dušič, dr.med., svetovalka ajurvedske medicine

–        Ali obstajajo znanstvene študije, ki dokazujejo, da je bioresonančna terapija učinkovita?; dr. Darinka Strmole, dr.med. Bicom bioresonančna terapevtka

–        Raziskovalni pristopi pri merjenju in testiranju bioenergetikov; prof.dr. Igor Jerman, Primož Dovč, Inštitut Bion

–        Antioksidantni in antimutagenski vpliv kurkume na telesna stanja; Smajo Safić Gupta, Vaidya ajurvedske medicine

–        Bioresonančna metoda   in prikaz fizikalnih osnov skozi zgodovinski razvoj; Dr. Igor Čuhalev, univ. dipl. fizik

–        Visoki krvni tlak v teorijah tradicionalne kitajske medicine; Petar Papuga dr.med.

–        Nordijska hoja – nova oblika telesne dejavnosti v tretjem življenjskem obdobju; prim.prof.dr. Zmago Turk,dr.med., Simona Videnšek, prezentira Simona Videnšek

–        Predstavitev in znanstveno raziskovalni dokazi o delovanju refleksoterapije; Nada Tomazin Dokl, predsednica sekcije refleksoterapevtov pri GZS, refleksoterapevtka

–        Etika in profesionalizem v integrativni medicini, prof.dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr.med.

–        Predstavitev izobraževanja apiterapevtov v Sloveniji; Karel Vogrinčič, predsednik sekcije za apiterapijo, ČZD Maribor

–        Študije in ocene učinkov naravnega zdravljenja z bioenergijo; Mateja Krašovec Pogorelčnik, zdravilka – bioterapevtka

–        Aromahipnoza, Roman Paškulin dr.med., Omi Inštitut

–        Rezultati znanstvenih testiranj izdelkov; Igor Ogorevc, Planet zdravlja

–        Holistična lekarna in integrativna medicina z roko v roki; mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA

 

 

Vrstni red referatov in predstavitev se lahko še spremeni.

Na voljo je še nekaj vstopnic za 2. Kongres integrativne medicine Slovenije, ki bo to soboto, 16.4.2016 in sicer na mednarodnem sejmu sodobne medicine Medical v Gornji Radgoni.  Prijave sprejemamo na: info@zims.si

 

2. Kongres Združenja za integrativno medicino Slovenije, 16.4.2016, mednarodni sejem sodobne medicine, Gornja Radgona

posted in: Neuvrščeni | 0

2. Kongres Združenja za integrativno medicino Slovenije

 

»Za zdravje gre – celostni pogled na zdravje«

 

16.4.2016

1. mednarodni Sejem sodobne medicine Medical

Gornja Radgona

 

 

Vabimo vas, da se aktivno udeležite 2. kongresa Združenja za integrativno medicino Slovenije z mednarodno udeležbo, ki bo v soboto 16. aprila 2016 v Gornji Radgoni.

Vse, ki se ukvarjate z zdravjem in varovanjem te človeške dobrine in drugimi področji integrativne medicine vabimo, da sodelujete pri delu kongresa in predstavitvi svojih strokovnih dosežkov in izkušenj iz vsakodnevnega dela na tem področju.

Prijavo boste potrdili s poslanim izvlečkom (lahko že celotni referat) v elektronski obliki, ki naj bo napisan na eni tipkani strani in pripravljen tako, da bo prikazala vaš prispevek v naslednji urejeni strukturni obliki:

–        Naslov prispevka, po možnosti tudi v angleškem jeziku

–        Avtor ali skupina avtorjev

–        Uvod

–        Opis metode ali dela

–        Rezultati

–        Razprava in zaključek

V program bomo vključili vse poslane prispevke, ki bodo pripravljeni po teh navodilih. Prednost bodo imela dela, ki imajo oprijemljivo znanstveno podlago.

Dela lahko prijavite najkasneje do 1.3.2016 preko elektronskega naslova info@zims.si

 

Kotizacija za obiskovalce:

–        Člani in pridruženi člani ZIMS 25€

–        Ostali obiskovalci 35€

 

 

ZA ZDRAVILCE – PRIPRAVE NA JESENSKI IZPITNI ROK IZ MEDICINSKIH VSEBIN – sponzorirana objava

posted in: Neuvrščeni | 0

AKADEMIJA ZA ZDRAVILSTVO vas kakovostno pripravi na opravljanje izpita iz medicinskih vsebin za zdravilce!

Pričetek: 31. julij.

Predmeti:

– Anatomija in fiziologija

– Interna medicina s patologijo

– Prva pomoč

– Vzgoja za zdravo življenje in higiena

Obseg programa: 80 ped. ur.

Cena programa: 650 €   V ceno je vračunano gradivo (izročki predavanj). Plačilo sproti, po posameznih predmetih.

Kraj izobraževanja: Stegne 21, Ljubljana

Preberite več na: www.akademija-zdravilstvo.si

Informacije in prijave: info@akademija-zdravilstvo.si

T: 01/513-11-46, M: 051-377-388

Izpit se opravlja na Ministrstvu za zdravje in bo znova v drugi polovici oktobra 2015. Uspešno opravljen izpit iz medicinskega predmetnika je po veljavnem Zakonu o zdravilstvu nujen pogoj, da kot zdravilci sploh lahko delate in obenem eden od pogojev za pridobitev zdravilske licence. (Velja za tiste med vami, ki nimate ustrezne zdravstvene izobrazbe.)

Na akademiji za zdravilstvo ponujamo kakovostno pripravo na ta izpit. Udeleženci so zelo zadovoljni s predavatelji in pisnim gradivom. Vsem, ki želite zdravilsko delo opravljati v skladu z zakonodajo, na Akademiji za zdravilstvo toplo priporočajo, da ta izpit opravite. Prej pa se nanj seveda dobro pripravite; v skupini z drugimi zdravilci in pod vodstvom strokovnih predavateljev, kar omogočajo na Akademiji za zdravilstvo.

Predavajo sodelavci Akademije za zdravilstvo

– dr. Andrej Gregorčič, univ. dipl. biol.: Anatomija in fiziologija

– Špela Elsayed Fink, dr. medicine: Interna medicina s patologijo

– Damjana Zatkovič, dipl. medicinska sestra: Prva pomoč in Vzgoja za zdravje in higiena

Termini predavanj:

Anatomija in fiziologija 31. julij, 1., 7. in 8. avgust

Interna medicina s patologijo 21., 22., 23. avgust

Prva pomoč 5. september

Vzgoja za zdravje in higiena 18. in 19. september

Vabilo na seminar Garyja Lima : Napredna celostna obravnava, bolezni povezane z vedenjskimi motnjami, podporna terapija rakavih obolenj

posted in: Neuvrščeni | 0

Vabimo vas na seminar

Predavatelj

prof. Gary Lim

Hong Kong

 

Vsebine

Predstavitev Napredne celostne obravnave

Obravnavanje bolezni, povezane z vedenjskimi motnjami (avtizem, ADD, ADHD)

Podporne terapije pri rakavih obolenjih

Čas in kraj :

Ljubljana,

18.5.2015 od 9:00 do 19:00

Soočeni smo z vedno novimi in kompleksnejšimi problematikami na področju bolezni.

Okoljski dejavniki, stresi, strupi, s hranili siromašna hrana in neustrezna prehrana postajajo vedno večji izziv, tako za šolsko medicino kot tudi za zdravilstvo.

Vse bolj očitno postaja dejstvo, da lahko polagamo upe le v resnično celosten pristop, ki kombinira več metod in uveljavlja sodelovanje med njimi in se s tem dotika ključnih vzrokov na poti do ozdravitve in ohranitve zdravja.

Na svetu ni veliko praktičnih izkušenj resnične celostne obravnave, zaradi česar smo ta seminar težko pričakovali. Predstavljene vsebine ne prihajajo le iz teorije, ampak predvsem iz praktičnih izkušenj številnih praks in klinik. Predstavila jih bo oseba, ki jih že leta poučuje terapevte na številnih izobraževalnih in drugih ustanovah po celem svetu.

Zato nas izjemno veseli, da smo prof. Garyja Lima pridobili za ta seminar.

Predstavil bo svojo edinstven koncept celostne obravnave. Znanja in izkušnje je pridobil v letih raziskav in prakse skupaj s svojo ekipo strokovnjakov iz različnih področjih.

Seminar je organiziran v okviru Združenja bioresonančnih terapevtov Slovenije (ZBTS)

Vsebine

Napredna celostna metoda

1. Kratke predstavitve različnih metod

2. Zakaj je celostni pristop tako pomemben

3. Napačna informacija = napačen nasvet / Nepopolna informacije = Smrtonosen nasvet

4. Metode: alopatska, naturopatska, homeopatska, prehranska, tradicionalna kitajska medicina, okoljska, energijska/bioresonančna/harmonična itd.

5. Kako jih kombiniram in povežem v smiselno celoto

6. Moj koncept in oblika Napredne celostne metode

7. Kako to metodo izvajam in katera orodja uporabljam v svoji praksi

8. Vprašanja in odgovori

Obravnava bolezni, povezane z vedenjskimi motnjami (avtizem, ADD, ADHD)

1. Uvod

2. Znane informacije o avtizmu

3. Nove informacije o avtizmu

4. Vnetje možganov kot glavni vzrok za to stanje. Zakaj?

5. Celostni pristop do problematike vnetja možganov

6. Vprašanja in odgovori

Podporna terapija rakavih obolenj

1. Kaj vemo o raku

2. Zakaj je rak vaš prijatelj in ne sovražnik

3. Tumor – Bolnišnica in zapor našega telesa

4. Zakaj je vsaka oblika raka drugačna – obravnava in pristop bi morala biti različna in prirejena

5. Nove tehnologije in preboji na področju obravnave raka

6. Moj pristop pri podpornih terapijah rakavih obolenj

7. Študijski primeri

8. Vprašanja in odgovori

Cena seminarja:
Za prijave/vplačila do vključno 29.4.: 190 eur
Za prijave/vplačila do vključno 14.5.: 240 eur

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Ob zadostnem številu prijav tistih, ki bi se predavanja  udeležili le v primeru prevoda v slovenski jezik, se bo organiziralo simultano prevajanje s pomočjo slušalk
( brez prekinjanja predavanja ).

30. Maja bo za udeležence na voljo delavnica, kjer se bo ponovilo bistvene točke predavanja
in izvedla debata o praktičnih vidikih predstavljenih konceptov.

Več informacij o
– predavatelju,
– cenah,
– načinu prijave
– plačila kotizacije
je na voljo na
http://bioresonancni-terapevti.si/index.php?id=23

Vabljeni na seminar “Medicina v luči antropozofije” , 25.4.2015

posted in: Neuvrščeni | 0

Vabljeni v soboto, 25.4.2015 ob 17:00 v prostore Waldorfske šole v Ljubljani, kjer bomo v seminarskem predavanju gostili dva antropozofska zdravnika iz Srbije in sicer:

dr. Marijo Ljubico Petrov, dr.med, ki bo predstavila » Quintessencia – od bolezni do ozdravitve « ter

dr. Veljko Petrov, dr.med, ki bo predstavil » Oblikovalne sile – od zdravja do rakastih obolenj «

 

Za prevod iz srbskega v slovenski jezik bo poskrbljeno.

 

Prispevek 15€, za člane sekcije 8€.

 

Maria Ljubica Petrov, dr.med.

 

je končala študij medicine na Švedskem in ima ordinacijo družinskega zdravnika v Oslu na Norveškem. Leta 2006 je začela s proučevanjem in izobraževanjem iz antropozofske medicine; najprej v Järni (Švedska), nato v Dornachu (Švica). Po petletnem izobraževanju IPMT (International Postgraduate Medical Training) in opravljenem izpitu na Sekciji za medicino Visoke šole za duhovno znanost je pridobila tudi naziv zdravnika antropozofske medicine.

 

» Quintessencia – od bolezni do ozdravitve «

V iskanju zdravila in zdravljenja bolezni je metode današnje medicine potrebno poglobiti in razširiti z znanji, ki se postopoma odpirajo človeku. Od prvotnega poistovetenja človeka z lastno telesnostjo je moderna medicina sčasoma vse bolj jasno uvidela dvojnost, ki se je na začetku imenovala telesnost in psiha. Ta dvojnost pa ni vedno zmogla pojasniti nastanka bolezni, s tem pa tudi možnih smeri zdravljenja ne. S prodiranjem v skrivnosti človeškega bitja je prišlo do spoznavanja še drugih njegovih delov in s tem do nastanka novih metod, kot je homeopatija, nato pa tudi antropozofska medicina. Morda je bolje reči, da je dobila medicina svoj polni smisel prav v luči antropozofije same.

 

Veljko Petrov, dr.med.

 

je končal študij medicine v Beogradu in ima privatno ginekološko ordinacijo v Vršcu (Srbija). Od leta 2011 proučuje in se izobražuje na področju antropozofske medicine. Je predsednik Združenja za antropozofsko medicino Srbije.

 

» Oblikovalne sile – od zdravja do rakastih obolenj «

Rakasta obolenja – tako zelo prisotna vse okoli nas, ostajajo, kar se njihovega nastajanja in zdravljenja tiče, brez pravega odgovora. Dr. Petrov nam bo s svojim predavanjem poskušal pojasniti procese v ozadju nadzorovane in nenadzorovane rasti. Prvo, ki jo vsakodnevno opazuje v svoji ginekološki ambulanti pri razvoju človeškega plodu in drugo, ko opazi raka, ki se odtegne nadzoru… Čigavemu nadzoru? Kaj je, kar nadzoruje razvoj plodu? Procesi, ki so v temeljih našega zdravega bivanja, skrivajo skrivnost, ki nam jo razkriva prav antropozofija.