ZA ZDRAVILCE – PRIPRAVE NA JESENSKI IZPITNI ROK IZ MEDICINSKIH VSEBIN – sponzorirana objava

posted in: Neuvrščeni | 0

AKADEMIJA ZA ZDRAVILSTVO vas kakovostno pripravi na opravljanje izpita iz medicinskih vsebin za zdravilce!

Pričetek: 31. julij.

Predmeti:

– Anatomija in fiziologija

– Interna medicina s patologijo

– Prva pomoč

– Vzgoja za zdravo življenje in higiena

Obseg programa: 80 ped. ur.

Cena programa: 650 €   V ceno je vračunano gradivo (izročki predavanj). Plačilo sproti, po posameznih predmetih.

Kraj izobraževanja: Stegne 21, Ljubljana

Preberite več na: www.akademija-zdravilstvo.si

Informacije in prijave: info@akademija-zdravilstvo.si

T: 01/513-11-46, M: 051-377-388

Izpit se opravlja na Ministrstvu za zdravje in bo znova v drugi polovici oktobra 2015. Uspešno opravljen izpit iz medicinskega predmetnika je po veljavnem Zakonu o zdravilstvu nujen pogoj, da kot zdravilci sploh lahko delate in obenem eden od pogojev za pridobitev zdravilske licence. (Velja za tiste med vami, ki nimate ustrezne zdravstvene izobrazbe.)

Na akademiji za zdravilstvo ponujamo kakovostno pripravo na ta izpit. Udeleženci so zelo zadovoljni s predavatelji in pisnim gradivom. Vsem, ki želite zdravilsko delo opravljati v skladu z zakonodajo, na Akademiji za zdravilstvo toplo priporočajo, da ta izpit opravite. Prej pa se nanj seveda dobro pripravite; v skupini z drugimi zdravilci in pod vodstvom strokovnih predavateljev, kar omogočajo na Akademiji za zdravilstvo.

Predavajo sodelavci Akademije za zdravilstvo

– dr. Andrej Gregorčič, univ. dipl. biol.: Anatomija in fiziologija

– Špela Elsayed Fink, dr. medicine: Interna medicina s patologijo

– Damjana Zatkovič, dipl. medicinska sestra: Prva pomoč in Vzgoja za zdravje in higiena

Termini predavanj:

Anatomija in fiziologija 31. julij, 1., 7. in 8. avgust

Interna medicina s patologijo 21., 22., 23. avgust

Prva pomoč 5. september

Vzgoja za zdravje in higiena 18. in 19. september