Okrogla miza v organizaciji Zavoda Viva: Zakaj se bojim o zdravilstvu spregovoriti s svojim zdravnikom

posted in: Neuvrščeni | 0

Zaključek okrogle mize: 

ZDRAVNIKI IN ZDRAVILCI SKUPAJ ZA ZDRAVJE BOLNIKA

Ljubljana, 23. januar 2015 – »Zaradi hude bolezni sem komaj ušla smrti, za kar sem hvaležna uradni medicini. Toda zdravila so pustila posledice, kar sem kasneje reševala s pomočjo zdravilstva, ki je pomembno izboljšalo kvaliteto mojega življenja. Moje izkušnje z obema pristopoma do dobre. Prepričana sem, da bi ta dva svetova morala sodelovati, ker bi imeli uporabniki od tega večjo korist,« je na današnji okrogli mizi z naslovom »Zakaj se bojim o zdravilstvu spregovoriti s svojim zdravnikom?«, zaupala igralka Nataša Tič Ralijan, ki je težko bolezen, kot pravi sama, preživela zaradi šolske medicine, zdravilstvo pa ji je pomagalo bolj kakovostno živeti.

Bolnikova varnost in uspeh zdravljenja, ko se odloča za zdravilske metode, je bila rdeča nit pogovora, ki ga je v Cankarjevem domu organiziral Zavod Viva. Sodelovali so specialistki družinske medicine asist. mag. Tatjana Cvetko in  prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, psihiatrinja asist. dr. Zdenka Čebašek Travnik in mag. Petar Papuga, dr. med., specialist akupunkture.

»Če si nekdo zlomi nogo, ni nobenih dvomov, kje bo poiskal pomoč. Ko pa ima številne težave, neredko obupa, je negotov in takrat išče različne poti do zdravja. Zdravniki skozi predpisan šolski pregled ne uspemo prepoznati vseh podrobnosti kot pomembne. Problem je čas, ki ga zdravniki nimamo, pa tudi pomanjkanje znanja in poznavanja teh metod. Niso redki primeri, ko so ljudje opravili številne preiskave, vsi izvidi so normalni, stanje pa ni boljše. Taki bolniki gredo k zdravilcu, ki si vzame čas za celostno sliko, ponudi nasvet, kakšno zdravilo, predvsem pa mu zagotovi, da bo vse v redu, kar pogosto pomaga,« je povedala asist. mag. Tanja Cvetko.

V nobenem primeru nas ne bi smelo biti strah pri zdravniku spregovoriti o skrbi za lastno zdravje, je poudarila asist. dr. Zdenka Čebašek Travnik, strokovna sodelavka Združenja za integrativno medicino. Pri tem je ponudila koristen napotek, kako začeti pogovor o morebitni uporabi zdravilskih metod pri zdravniku. »Bolnik bi lahko začel pogovor z vprašanjem Ali vas lahko nekaj vprašam? Večina zdravnikov se bo odzvala pozitivno in takrat lahko vprašamo, kaj menite o določeni obliki zdravljenja, ki nas zanima. In nato še, ali bi to vplivalo na na vaš odnos do mene, bi bil/a še vedno vaša pacient/ka? To je ključno vprašanje, in če se pogovor nadaljuje, postavite še zadnje vprašanje: Na kaj naj bom pozoren/a, če se grem po tej zdravilski metodi?« Če bi se pacienti naučili postavljati ta vprašanja, bi tako tudi sami pomagali graditi most med zdravniki in zdravilci, je poudarila dr. Čebašek Travnik.

Mislim, da smo že tako zrela družba, da bi vsak moral imeti pravico izbirati, čeprav zdravniki pogosto mislijo, da ne, je poudarila prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, in dodala: »Če smo pošteni do sebe in do drugega, je skrajni čas, da se pošteno pogovorimo. Zdravniki se pogosto bolj negativno odzivajo na drugo mnenje zdravnikov kot o pomoči zdravilcev. Morda bi bil čas tudi, da sami preverimo in se seznanimo s kakšno metodo tudi tako, da jo preizkusimo. Pacienti jo bodo v vsakem primeru poskusili. Sama sem prekusila metodo zdravljenja z glasbo. Čeprav sem po nekaj minutah zaspala in ni bilo poceni, pa mislim, da je prav, da se zdravniki angažiramo.«

Da je bolnike pogosto strah spregovoriti s svojim zdravnikom o zdravilski metodi, je pogosto razlog slaba komunikacija med zdravilci in zdravniki, je prepričan mag. Petar Papuga, dr. med., ki deluje kot zdravnik tradicionalne kitajske medicine. »To se bo izboljšalo šele, ko bomo zmogli preseči obojestranski strah, ki rojeva jezo, neolikanost, konfliktne situacije, kar mediji pogosto zlorabijo stvari za svojo popularizacijo. Če želimo sodelovati, je ključna širina duha. Medtem ko imamo v medicini višave, pa je med skupinami zdravilcev veliko nezrelosti.« Glede na nezrelost dialoga bi ministrstvo moralo postaviti arbitrarne meje, je poudaril Petar Papuga. »Tako kot bi bilo dobro zdravnikom fakultativno podati osnove posameznih zdravilskih sistemov, tako so tudi vsi zdravilci prisiljeni obvladati vsaj znanje srednje medicinske šole. Če želimo dobro zdravilstvo, je potrebno marsikaj na tem področju urediti, treba je vedeti, kaj lahko posamezna metoda lahko stori. Zagotovo pa ne gre samo za placebo. Ob enem pa morajo biti kritični tudi sami uporabniki in se izobraziti o posameznih metodah.«

V zaključku je Nataša Tič Ralijan dodala še, da vidikot uporabnica tradicionalne kitajske medicine in antropozofske medicine vidim v širjenju obzorij zdravnikov velik potencial. »K vam prihajamo po nasvet, zahtevamo, da bi bila vaše oko in uho odprta tudi za zdravilske metode, da bi jih poznali in nam znali svetovati, katera je zame najbolj primerna. Katero bomo izbrali, je naša odločitev. Predvsem pa nas ne sme biti strah o tem spregovoriti na glas.«

Današnja okrogla miza predstavlja zato le enega od korakov v smeri povezovanja obeh svetov in odpira prostor za nadaljnjo razpravo o možnih rešitvah. Zavod Viva si s to okroglo mizo želi ustvarjati prostor, v katerem se bosta zdravilstvo in uradna medicina srečevala in sodelovala pri skupnem cilju – zagotavljanju zdravja bolnika.

 

Dodatne informacije: Nives Pustavrh; nives.pustavrh@zavodviva.si; 041 734 931

 

Kratek povzetek izhodiščne problematike, ki je rodila vsebino okrogle mize

Kdaj se bosta medicina in zdravilstvo končno zbližala tudi v Slovenija? Področje zdravilstva pri nas je neurejeno. V pripravi je nov zakon o zdravilstvu, ki se še ne izvaja, kdaj se bo, ne ve nihče. Tudi sami zdravilci so med sabo neusklajeni, neenotnih ciljev in razmišljanja, to pa dodatno povečuje zmedo. Zdravilske metode prakticirajo tako tisti, ki so pridobili neko obliko medicinskega znanja, bodisi na medicinski, zdravstveni ali farmacevtski fakulteti doma in v tujini, pa vse do tistih, ki so znanje pridobili na enem tečaju ali ga sploh nimajo in se izdajajo za zdravilce, ki lahko obljubljajo tudi čudežna ozdravljenja.

Raziskave kažejo, da si velika večina ljudi  v ordinaciji svojega zdravnika želi odprto spregovoriti tudi o metodah drugačnega zdravljenja, o katerih bi jim lahko svetoval tudi njihov zdravnik. To (za) zdaj ni mogoče iz različnih razlogov. Na strani zdravnikov  še vedno velja odpor do vsega, kar ni v okviru na dokazih temelječe medicine. Razlog, zakaj zdravniki ne poznajo zdravilstva, je tudi v tem, ker te vsebine niso del študija. Možna in smiselna rešitev je vsekakor zakon o zdravilstvu z delujočo zdravilsko zbornico na eni strani, na drugi strani pa uvedba bodisi predmeta v okvir dodiplomskega študija bodisi možnost dodatnega usposabljanja v okviru zdravniške zbornice za zdravnike šolske medicine, da bi se spoznali vsaj z osnovami zdravilstva. Ne nazadnje je nedavna raziskava med več kot 700 zdravniki, ki jo je opravila prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., predsednica odbora za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije, pokazala, da bi kar 77 % zdravnikov želelo o zdravilskih metodah izvedeti več, če bi jih o tem izobraževali zdravniki. V tem oziru je zelo zanimiva tudi raziskava, ki jo je med 761 ljudmi, ki imajo zdravnika v koprski občini, izpeljala asist. mag. Tatjana Cvetko, dr. med. Med drugim je odkrila, da sta bili dve tretjini vprašanih uporablja dopolnilne metode,malo manj razveseljivo pa je, da je le slaba tretjina vprašanih o tem spregovorila s svojim zdravnikom. To odpira še en velik problem, kajti nakazuje, da bolniki s svojim zdravnikom o zdravilstvu oziroma dopolnilnih metodah zdravljenja ne upajo spregovoriti, bodisi zato, ker se bojijo, bodisi, ker ne vedo, ali je njihov zdravnik tovrstnim metodam naklonjen ali ne.

Okrogla miza je potekala kot uvod v 1. Festival za celostno zdravje – Dao Yah, zakladi tradicije, ki bo potekal v Cankarjevem domu, od 30. januarja do 2. februarja, s predavanji, delavnicami  in bogato ponudbo certificiranih izdelkov in storitev, ki izhajajo iz tradicionalnih znanj o zdravju. Več informacij spletni strani www.daoyah.si.

Vabilo na seminar antropozofske medicine, Skrivnosti kremna

posted in: Neuvrščeni | 0

Dragi člani in podporniki Sekcije za antropozofsko medicino, vabljeni na bližajoči se seminar:  » SKRIVNOSTI KREMNA «

Odkrivali bomo njegovo vlogo v zemlji in kozmosu, rastlinah, živalih in ljudeh ter iz celostnega razumevanja kremenčevega procesa njegovo terapevtsko uporabnost pri zdravljenju različnih bolezenskih stanj. Nekatere kremenčeve kamnine si bomo tudi ogledali, spoznavali bomo pestrost kremnovih oblik ter predelali nekaj obstoječih »kremenčevih« antropozofskih zdravil firme Wala in Weleda na tržišču.

Kdaj: Petek, 16.1. ob 16:30

Kje: Waldorfska šola in vrtec Savinja, Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec Trajanje: predvidoma do 19:30

Prispevek: 15 €, za pridružene člane Sekcije in društva »Sapientia«: 8 €

Predava: Vesna Forštnerič, mag. farm.,specializantka antropozofske farmacije in naravoslovja po Goethe-ju

Prijava je zelo zaželjena do 12.1. na: vesna.forstneric@gmail.com

 

 

Še enkrat lepo vabljeni in upam, da se vidimo v čim večjem številu, Vesna Forštnerič  (predsednica Sekcije za AM)

Predavanje: Trajni celični stres – vzrok izgorelosti

posted in: Neuvrščeni | 0
Nedelja 16. november 2014
Združenje za integrativno medicino Slovenije (bivša poslovna stavba MIK)
Gaji 42b,
3000 Celje

PREDAVANJE od 15.00  do 17.00 ure

„Trajni celični stres – vzrok izgorelosti“

Predstavitev dokazov o učinkovitosti sistemov iLifeSOMM in iLifeFIR

Testiranje sistemov iLifeSOMM z iLifeFIR bo možno že od 10. ure dalje, in tudi med in po predavanju.

Kotizacija:  8€ po osebi

Priporočamo predhodne prijave: Sonja Zofka Pajenk libertas.sg@gmail.com, 031-316-455

P.S. testiranje sistema iLifeSOMM je možno od 10. ure dalje in po predavanju.

LIR_liegend

Magistrski program Zdravstvene vede

posted in: Neuvrščeni | 0

Spoštovani člani in simpatizerji Zimsa!

Predhodno smo vas že obvestili, da je AMEU – ECM po več letih v sodelovanju s partnerskimi, domačimi in tujimi univerzami, akreditirala magistrski študijski program Zdravstvene vede, s 4 smermi:

–        Fizioterapija,

–        Zdravstvena nega,

–        Javno zdravje in

–        Integrativne zdravstvene vede.

 

AMEU-ECM želi s tem omogočiti, članom Zimsa da nadaljujejo svoje izobraževanje do magistrske stopnje. Kandidatom, ki imajo univerzitetno diplomo, magistrski naziv oz. naziv doktor medicine, se v skladu z vpisom po merilih za prehode prizna do 60 ECTS in bo zanje pripravljen poseben izvedbeni program.

 

Interes za vpis na AMEU-ECM se je močno povečal tudi na 1. bolonjski stopnji, tako da je bil vpis omejen le za najboljše maturante.

 

Magistrski študijski program se bo izvajal v sodelovanju z medicinsko fakulteto v Mariboru in Ljubljani, z angažmajem najboljših strokovnjakov iz prakse in univerzitetnih učiteljev, tudi iz tujih univerz, da bi tako ponudili znanja, ki so potrebna pri reševanju najzahtevnejših nalog v zdravstvenih ustanovah. Erasmus listina pa tudi omogoča študij na tujih partnerskih institucijah.

 

Želimo vas obvestiti, da je še nekaj prostih mest na magistrskem študijskem programu Zdravstvene vede ter da bo za prvo generacijo študentov AMEU-ECM ponudila posebno boniteto – znižanje šolnine, v primeru zadostnega števila vpisanih kandidatov.

 

PRIJAVA se odda na tej povezavi: https://vis.esmb.si/razpis_vnos_0.asp

 

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na referat@almamater.si, spletno stran  www.almamater.si oziroma po telefonu 02/250 19 99.

 

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja,

 

prof. dr. Ludvik Toplak

predsednik AMEU – ECM

prorektor AMEU

 

cid:image002.png@01CFF2AF.FE8F5A80

 

 

Vabljeni na mednarodni kongres ob 20. obletnici Bicom bioresonance v Sloveniji

posted in: Neuvrščeni | 0

Bioresonanca postaja resen in kredibilen dopolnilni zdravstveni pristop k odpravi različnih bolezni in bolezenskih stanj tako v svetu, kot v Sloveniji. Skozi zadnja desetletja ni pridobila samo na pomenu in veljavi, temveč tudi na razsežnosti, predvsem pa na uporabi v sami praksi. Priča smo nenehnemu razvoju tako same tehnologije, kot na drugi strani tudi spoznanjih o boleznih in uspešni uporabi bioresonančne terapije pri odpravi le teh. Skozi našo sedaj že dvajsetletno prakso na področju izvajanja bioresonančnih terapij, smo bili priča mnogim dosežkom iz preteklosti in prepričani smo, da bomo ta nova spoznanja lahko spremljali tudi v prihodnosti. . Ker se nam to zdi pomemben element v celostnem pristopu do bioresonance, vas vljudno vabimo, da skupaj z nami ta znanja razširimo tudi z vami.

Kongres bo potekal 5. in 6.9.2014 v Portorožu in sicer v kongresnem centru hotela Portus (Lifeclass Slovenija)

Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino Slovenije.

 

http://www.zzbr.si/ 

informacije na: info@zzbr.si

Program kongresa

Prijavnica na kongres https://docs.google.com/forms/d/1dRo25-5t38JfJqS9PTkpZcmVzDqHL_5ZZ1bUcmfpH2M/viewform

Vabljeni vsi, ki intuitivno čutite ajurvedo

posted in: Neuvrščeni | 0

Tra­di­ci­o­nalni Medi­cin­ski Sis­tem (TMS), Ajurveda

 

Saṃhitā spisi ajurvedo opisujejo, da ni zgolj sistem medicine, ampak način življenja skozi doše (presežek ali primanjkljaj tekočin), agni (prebavna pooblastila), dhatus (tkiva), mala (izločki). Iz zapisa 100 let pr.n.št. je razviden začetek ajurvede (upaveda-rigveda), ki je povezovala osem vej o pravilnem načinu življenja, in so še danes veljavni:

 

Aga­da­tan­tra (deto­ksi­ko­lo­ški posegi) – toksikologija.

Bhu­ta­vi­dya (duševne bole­zni) – psihoterapija.

Kaya­chi­kitsā (splo­šno zdravje) – splo­šna medicina.

Kau­māra­b­hṛtya (zdra­vlje­nje otrok) – pediatrija.

Śha­lya­chi­kitsā (odstra­ni­tev snovi, ki je vsto­pila v telo) – kirur­ški posegi.

Śālākya­tan­tra (posegi za oči, ušesa, nos in grlo) – oftal­mo­lo­gija in otorinolaringologija.

Rasaya­na­tan­tra (pomla­je­valni posegi) – geriatrija.

Vājīka­raṇa­tan­tra (repro­duk­cija, spolni organi) – gine­ko­lo­gija in porodništvo.

Continued

Zdrav dojenček – predavanje antropozofskega pediatra dr. Reinharda Schwarza

posted in: Neuvrščeni | 0

Lepo pozdravljeni vsi slovenski ljubitelji antropozofije!

V letošnjem letu praznujemo prav poseben praznik, saj je svoje rojstvo doživela

tudi antropozofska medicina na Slovenskem. V veliko čast nam je, da lahko z vami

podelimo veselo novico:

 

Znotraj Združenja za integrativno medicino Slovenije (www.zims.si) smo ustanovili

SEKCIJO ZA ANTROPOZOFSKO MEDICINO. Zato vas vabimo na prvi

dogodek v okviru Sekcije, da se skupaj začnemo učiti in raziskovati tudi na področju

zdravljenja:

V petek, 11.4.2014 gostimo pri nas vsem dobro znanega antropozofskega pediatra Dr. Reinhard

Schwarza. Na popoldanskem seminarju nam bo obširno predaval na temo:

»ZDRAV DOJENČEK«

Triurni seminar bo vključeval same osnove antropozofske medicine, kot tudi podrobnejše

razlage na temo zdravega prehranjevanja, oblačenja in nege v prvih letih otrokovega

življenja, najpogostejše bolezni, ki pestijo dojenčka in s katerimi antropozofskimi zdravili

in tehnikami lahko pri tem starši priskočijo na pomoč. Dovolj prostora bo tudi za vsa možna

vprašanja in temeljito diskusijo.

KDAJ: 11.4. 2014, z začetkom ob 16.00 (predvideno vsaj do 19. ure)

KJE: HIŠA INTEGRATIVNE MEDICINE (Gaji 42b, Celje)

PRISPEVEK ZA SEMINAR: 15 €

Z lepimi pozdravi in upanjem, da se vidimo v čim večjem številu,

predsednica Sekcije Vesna Forštnerič, mag.farm.

p.s. Vabila na vse dogodke Sekcije najdete tudi na spletnih straneh: www.nid-sapientia.com in www.zims.si

Reinhard Schwarz, dr.med. in  Vesna Forstnerič, mag. farm.
Reinhard Schwarz, dr.med. in Vesna Forstnerič, mag. farm.

.