O medicinski hipnozi

Hipnoza je tehnika, pri kateri pride do spremembe ravni zavesti. Hipnotski trans je stanje sproščenosti, usmerjene pozornosti in velike sposobnosti koncentracije. Pride do usklajenega delovanja levih in desnih možgan, pri čemer se medsebojno podpirata razum in domišljija. Zavest je ohranjena, le da se ojača sposobnost prepoznave podzavestnih vsebin. Tako je olajšan uvid in razreševanje notranjih konfliktov, strahov, predsodkov, škodljivih vedenjskih vzorcev in različnih vrst zasvojenosti.

Dolgoročno to rezultira v umirjenosti in boljšem razpoloženju, posledično pa v povečani delovni učinkovitosti, ustvarjalnemu navdihu, izboljšanju medosebnih odnosov in volji do življenja. Povečana psihofizična vzdržljivost in odpornost na stres preko nevroendokrine osi krepi imunski sistem in pozitivno vpliva na ohranjanje zdravja, upočasnjuje telesno staranje in duševno izgorevanje, v primeru bolezni pa povečuje možnost ozdravitve.

Pomembno je dolgoročno delovanje hipnoze na človekovo počutje in zdravje, saj preko posthipnotičnih sugestij deluje onkraj samega hipnotske transa. Če je proces izpeljan v celoti, preko sprememb življenjskih vzorcev deluje trajno. Koncept temelji na najnovejših spoznanjih epigenetike, ki zavrača determinizem in pojmovanje usojenosti. Tako se pripisuje večji vpliv okolju in pa posameznikovi volji po spremembi kot pa dedovanju. Prehod v novo življenjsko držo ni le možen, ampak tudi verjeten, če le zagotovimo dovolj moči za tak premik.

Epigenetska pokrajina ilustrira različne možne bivanjske oblike organizma. Pri tem seveda ne gre le za neposredni vpliv na celični metabolizem, ampak tudi za psihosocialni oz. bivanjski aspekt posameznika. Pot učenja in zorenja poteka v smeri od večje k manjši notranji napetost – k idealni homeostazi kot cilju življenja. Tu je človek stabilen, sproščen, ustvarjalen in ima veliko prosto razpoložljive energije.

Proces osebnostne rasti je tako do neke mere spontan, če le ni moten s predsodki, vsiljenimi pričakovanji, vztrajanjem v škodljivem okolju, negativnimi sugestijami, manipulacijami ter posledično izgorelostjo – torej vsem, kar moti smer in jemlje moč. V izogib naštetemu je ključno razločevanje med koristnimi in škodljivimi vplivi. Ker pa gre pri tem za individualne lastnosti, kjer je za nekoga lahko koristno, kar je za drugega škodljivo, je za dosego želenega rezultata potrebno dobro poznavanje resničnega sebe – t.i. sebstva. Proces, ki je bil vodilo že v preročišču v Delfih – gnothi seauton (spoznaj se), nam najučinkoviteje omogoča medicinska hipnoza.

Strokovni vodja sekcije za medicinsko hipnozo:

dr. Roman Paškulin, dr.med.
terapevt medicinske hipnoze

www.hipnodizajn.si