Vabljeni na seminar “Medicina v luči antropozofije” , 25.4.2015

posted in: Neuvrščeni | 0

Vabljeni v soboto, 25.4.2015 ob 17:00 v prostore Waldorfske šole v Ljubljani, kjer bomo v seminarskem predavanju gostili dva antropozofska zdravnika iz Srbije in sicer:

dr. Marijo Ljubico Petrov, dr.med, ki bo predstavila » Quintessencia – od bolezni do ozdravitve « ter

dr. Veljko Petrov, dr.med, ki bo predstavil » Oblikovalne sile – od zdravja do rakastih obolenj «

 

Za prevod iz srbskega v slovenski jezik bo poskrbljeno.

 

Prispevek 15€, za člane sekcije 8€.

 

Maria Ljubica Petrov, dr.med.

 

je končala študij medicine na Švedskem in ima ordinacijo družinskega zdravnika v Oslu na Norveškem. Leta 2006 je začela s proučevanjem in izobraževanjem iz antropozofske medicine; najprej v Järni (Švedska), nato v Dornachu (Švica). Po petletnem izobraževanju IPMT (International Postgraduate Medical Training) in opravljenem izpitu na Sekciji za medicino Visoke šole za duhovno znanost je pridobila tudi naziv zdravnika antropozofske medicine.

 

» Quintessencia – od bolezni do ozdravitve «

V iskanju zdravila in zdravljenja bolezni je metode današnje medicine potrebno poglobiti in razširiti z znanji, ki se postopoma odpirajo človeku. Od prvotnega poistovetenja človeka z lastno telesnostjo je moderna medicina sčasoma vse bolj jasno uvidela dvojnost, ki se je na začetku imenovala telesnost in psiha. Ta dvojnost pa ni vedno zmogla pojasniti nastanka bolezni, s tem pa tudi možnih smeri zdravljenja ne. S prodiranjem v skrivnosti človeškega bitja je prišlo do spoznavanja še drugih njegovih delov in s tem do nastanka novih metod, kot je homeopatija, nato pa tudi antropozofska medicina. Morda je bolje reči, da je dobila medicina svoj polni smisel prav v luči antropozofije same.

 

Veljko Petrov, dr.med.

 

je končal študij medicine v Beogradu in ima privatno ginekološko ordinacijo v Vršcu (Srbija). Od leta 2011 proučuje in se izobražuje na področju antropozofske medicine. Je predsednik Združenja za antropozofsko medicino Srbije.

 

» Oblikovalne sile – od zdravja do rakastih obolenj «

Rakasta obolenja – tako zelo prisotna vse okoli nas, ostajajo, kar se njihovega nastajanja in zdravljenja tiče, brez pravega odgovora. Dr. Petrov nam bo s svojim predavanjem poskušal pojasniti procese v ozadju nadzorovane in nenadzorovane rasti. Prvo, ki jo vsakodnevno opazuje v svoji ginekološki ambulanti pri razvoju človeškega plodu in drugo, ko opazi raka, ki se odtegne nadzoru… Čigavemu nadzoru? Kaj je, kar nadzoruje razvoj plodu? Procesi, ki so v temeljih našega zdravega bivanja, skrivajo skrivnost, ki nam jo razkriva prav antropozofija.