Zdru­že­nje za inte­gra­tivno medi­cino Slovenije

Gaji 42b, SI-3000 Celje

E-pošta: info@zims.si

Sekcije:

Sekcija za homeopatijo in infopatijo →

predsednica Ana Krušič–Kaplja, dr.med.

Sek­cija za tra­di­ci­o­nalne medicine →

predsednik prim.prof.dr. Zmago Turk

Podsekcija za apimedicino

predsednik Karl Vogrinčič

Podsekcija za Ajurvedo

predsednik vaidya Smajo Safić Gupta

Sek­cija za manu­alne tehnike

Nosilec dejavnosti

Sek­cija za zdravo hrano in okolje

predsednik prof.dr. Peter Bukovec

Sek­cija za body mind medicino

predsednik dr. Peter Praper

Sek­cija za magne­tno in reso­nančno terapijo

predsednica Darinka Strmole dr.med., podpredsednik dr. Jože Barovič

Podsekcija za magnetoterapijo

predsednik dr. Jože Barovič, podpredsednik Jaka Štifter

Sek­cija za ostale metode in tehnike

Dr. Elko Borko

 

Kje smo