Ustanovitev

Novembra 2012 je na Slovenskem kongresu integrativne medicine, na katerem so sodelovali eminentni predstavniki Evropskega združenja za integrativno medicino, Evropskega parlamenta, Zdravniške zbornice Slovenije in ugledni gostje iz tujine, sprejeli odločitev o ustanovitvi Združenja za integrativno medicino Slovenije.

Namen

Združenje za integrativno medicino Slovenije (ZIMS) želi združiti uradno šolsko medicino in jo povezati s komplementarno medicino. Naše poslanstvo je mobilizacija znanja in izkušenj tistih, ki želijo in znajo pomagati ljudem, v doseganju in ohranjanju dobrega zdravja in počutja.
Želja in poslanstvo sta dopolniti in obogatiti uradno medicino z zdravstvenimi dejavnostmi, ki še niso uradno vključene v priznani zdravstveni sistem (komplementarna medicina), so pa v našem prostoru prisotne in jih ljudje tudi že uporabljajo. Celotno ponudbo integrativne medicine želi približati in ponuditi ljudem, ki to potrebujejo, zato se bo v Celju odprla Hiša integrativne medicine, kjer bomo izobraževali, testirali in predstavljali različne metode dopolnilnega zdravljenja in zagotavljanja dobrega počutja s področja komplementarnosti, ter jih kot uporabne in neškodljive priporočali za uporabo v zdravstvu.